kimya Odev konuları

Kimya Dönem Ödevi Konuları

 

Kimya Dersinde konu başlığı olan yada ilginizi çeken bir konuyu araştırabilirsiniz. Bunun yanında aşağıdaki ödev isimlerinden de ilham alabilirsiniz. Ama bulacağınız ödev konu başlığı olarak burada verilenlerin çevresinde yada dışında olabilir.

Lise 1-2. Sınıf Ödev Konuları:
1. Atom teorilerinin günümüze kadar olan gelişimini inceleyiniz.
2. Günlük hayatta karşılaştığımız kimyasal maddelleri çeşitli kaplara koyarak laboratuvarda sergileyiniz.
3. Çeşitli kimyasal bileşiklerin (NaCl, KNO3, H2SO4, CH4, … gibi) tabiatta bulunuşu, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve eldesini araştırınız.
4. Kimya ilmine hayatlarını adamış çeşitli bilim adamlarının hayat hikayeleri ve yaptıkları buluşları araştırınız.
5. Atomu oluşturan temel parçacıklar (proton, nötron, elektron, nötrino, mezon, quark vs.) hakkında ayrıntılı bilgi araştırınız.
6. Maddenin plazma hali nedir? Araştırınız.
7. Hidrojen gazı, oksijen gazı ve suyun özelliklerini araştırınız.
8. Paslanma nedir? Paslanmanın önlenebilmesi için neler yapılabilir. Araştırınız.
9. Sigarada bulunan kimyasal maddeler ve sağlığa zararları nelerdir?
10. Alkollü içeceklerde bulunan kimyasal maddeler ve sağlığa zararları nelerdir?
11. Kimyasal bir maddenin (sabun, deterjan, kolonya, plastik, çimento vb.) üretimi sırasında fabrikaya girişinden çıkışına kadar olan aşamaları inceleyiniz.
12. Sera etkisi nedir araştırınız.Fayda ve zararlarını araştırınız.
13. Japonya’ya atılan atom bombalarının günümüze kadar yansıyan etkilerini araştırınız.
14. Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.
15. Kullanım suyunun kirlenmesine neden olan maddeler ve bu maddelerin sudan temizlenme yöntemlerini araştırınız.
16. Hava kirliliğine neden olan gazlar hangileridir? Zararlarını araştırınız.
17. Ozon tabakasının delinmesi nasıl meydana gelmektedir? Bunun ekolojik dengeye verdiği zararları araştırınız.
18. CH4 – NH3- H2O – CO2 nin molekül modellerinin yapılması.
19. Kimya derslerinde kullanılabilecek konuların görsel olarak algılanması kolaylaştıracak, her türlü yazılı ya da uygulamalı aktivite de alternatif dönem ödevi olarak kabul edilebilir.
20. Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.
21. Nükleer Enerjiden günümüzde istifade etmenin yollarının araştırılması
22. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir. Zararlarını araştırınız.
23. Demir elementinin canlılar için fayda ve zararlarını araştırınız.
24. Suların sertlik derecesinin tayin yöntemlerinin araştırılması
25. Su arıtma tesislerinin incelenerek klorlama işlemleri ve reaksiyonlarının gösterilmesi
26. İyodun özellikleri ve kullanım alanlarını araştırınız.
27. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.
28. Kimya bilimine hizmet eden ilim adamlarının hayatlarının incelenmesi.
29. Ham petrolün ayrıştırılma metodları ve ürünlerin incelenmesi.
30. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı nasıl olur? Tedavisi nasıldır? Araştırınız.
31. Asit yağmurlarının toprak kimyasına etkilerini araştırınız.
32. Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız.
33. Tabiatta bulunan elementlerle yapay elementlere örnek veriniz. Bunlardan yapay elde edilen elementlerin elde edilme metodlarını araştırınız.
34. Ağır metallerin insan sağlığına zararlarını araştırınız. Muhtemel reaksiyonları yazınız.
35. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanması nasıl olmaktadır. Araştırınız.
36. Kaya Tuzundan Rafine tuz nasıl elde edilir. Araştırınız.
37. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeler nelerdir. Araştırınız.
38. X ışınları hakkında ayrıntılı bilgi araştırınız ve kullanıldığı yerleri inceleyiniz.
39. Atom bombası, yapısı, çalışma sistemi ve etkilerini araştırınız.
40. Hidrojen bombasının yapısı, çalışma sistemi ve etkilerini araştırınız.
41. Radyoaktifliğin tıp alanında kullanıldığı yerler hakkında genel bilgi araştırınız.
42. Ebülyoskobi ve Kriyoskobi nedir? Bunlardan günlük hayatta nasıl yararlanırız? Açıklayınız.
43. Kimyasal reaksiyonlarda kullanılan başlıca katalizörler ve özellikleri nedir? Araştırınız?
44. Bir mol gazın hacmini ölçmek için bir kenarı 28,2 cm olan küp şeklinde bir model yaptırma.
45. O2 –H2 – N2 – CO2 -H2O -CH4 - C2H6 modellerinin yaptırılması.
46. Kimya derslerinde kullanılabilecek konuların görsel olarak algılanması kolaylaştıracak, her türlü yazılı ya da uygulamalı aktivite de alternatif dönem ödevi olarak kabul edilebilir.

Lise 3.Sınıf Ödev Konuları:
47. Kaplamacılık olayında elektrolizin kullanımını örneklerle inceleyiniz.
48. Paslanma nedir? Paslanmadan korunma yöntemlerini araştırınız.
49. Şarj edilebilir piller nedir?Şarj makenizmasını yazınız.
50. Tentirdiyot laboratuvarda nasıl elde edilir? Araştırınız.
51. Şeker Fabrikalarında şeker nasıl elde edilir? Araştırınız.
52. Endüstride çok kullanılan polimerler nelerdir? Kullanım alanlarını araştırınız.
53. Boya sanayinde kullanılan boyar maddeler nelerdir? Araştırınız.
54. Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeler nelerdir? Araştırınız.
55. Tarımda kullanılan hormanlar nelerdir? Olumlu ve olumsuz etkilerini araştırınız.
56. Alkolün canlı organizmaya etkileri nelerdir? Araştırınız.
57. Sıvı yağlardan margarin hangi metodlarla elde edilir? Araştırınız.
58. Aspirin laboratuvarda nasıl elde edilir? Araştırınız.
59. Azot devrini araştırınız.
60. Karbon devrini araştırınız.
61. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır? Araştırınız.
62. Niçin organik kimyada binlerce bileşik varken, inorganik bileşikler daha azdır. Sebeplerini araştırınız.
63. Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.
64. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir? Yanma ürünlerini yazınız? Tehlikeleri ve önlemleri nelerdir? Araştırınız.
65. Günlük hayatta kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir? Araştırınız.
66. Bazı önemli alken bileşiklerinin tabiatta bulunuşu, eldesi, kimyasal özellikleri ve kullanıldığı yerleri araştırınız.
67. Kimya derslerinde kullanılabilecek konuların görsel olarak algılanması kolaylaştıracak, her türlü yazılı ya da uygulamalı aktivite de alternatif dönem ödevi olarak kabul edilebilir.

Dönem Ödevi Konuları (GENEL-1)
1. Enerji Kaynakları.
2. İlaç Kimyası
3. Tekstil Sanayi (http://www.istanbul.edu.tr/eng/kimya/organik.htm )
4. Gıda (besin) Kimyası
5. Toksikoji ve Hijyen (http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli/drugtox.htm )
6. Polimer Kimyası (http://w3.balikesir.edu.tr/~taner/dersler/polimer_kimyasi/)
7. Çevre Kimyası (Environmental Chemistry http://www.kimyaevi.org/cevre.asp )
8. İlaç Kimyası (Pharmaceutical Chemistry http://www.hidro.hacettepe.edu.tr/ )
9. Piroteknoloji (Pyro Technology )
10. Elektro kimya, (Plating, Electrochemistry)
11. Maden Metalürji Kimyası (http://arsiv.biltek.tubitak.gov.tr/lhier.php?konu=417 )
12. Nano teknoloji ve Micro –nanoteknoloji (http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/yeni_temel_teknolojiler.htm , http://www.ntv.com.tr/news/241815.asp?cp1=1 )
13. Endüstriyel (Sınai) Kimya
14. Su Kimyası
15. Akışkanlar Kimyası Fluid Technology (http://www.fluidtechinc.net/main/company.htm )
16. Kozmetik ve daha çeşitlendirilebilecek başlıklar sıralanabilir.
17. Enerji Kaynakları.
18. İlaç Kimyası
19. Tekstil Sanayi (http://www.istanbul.edu.tr/eng/kimya/organik.htm )
20. Gıda (besin) Kimyası
21. Toksikoji ve Hijyen (http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/adli/drugtox.htm )
22. Polimer Kimyası (http://w3.balikesir.edu.tr/~taner/dersler/polimer_kimyasi/)
23. Çevre Kimyası (Environmental Chemistry http://www.kimyaevi.org/cevre.asp )
24. İlaç Kimyası (Pharmaceutical Chemistry http://www.hidro.hacettepe.edu.tr/ )
25. Piroteknoloji (Pyro Technology )
26. Elektro kimya, (Plating, Electrochemistry)
27. Maden Metalürji Kimyası (http://arsiv.biltek.tubitak.gov.tr/lhier.php?konu=417 )
28. Nano teknoloji ve Micro –nanoteknoloji (http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/yeni_temel_teknolojiler.htm , http://www.ntv.com.tr/news/241815.asp?cp1=1 )
29. Endüstriyel (Sınai) Kimya
30. Su Kimyası
31. Akışkanlar Kimyası Fluid Technology (http://www.fluidtechinc.net/main/company.htm )
32. Kozmetik ve daha çeşitlendirilebilecek başlıklar sıralanabilir.
33. Kimya derslerinde kullanılabilecek konuların görsel olarak algılanması kolaylaştıracak, her türlü yazılı ya da uygulamalı aktivite de alternatif dönem ödevi olarak kabul edilebilir.

Dönem Ödevi Konuları (Genel-2)
1. Besin Kimyası
a. Hazır besinlere eklenen sentetik maddelerin kanserojen etkisi ve doğal katkı maddelerinin araştırılması (http://www.dergi.org/202002/1901.htm )
b. Tahıllara, meyve sebzeye eklenen hormonlar,
c. Tampon Çözeltiler (http://www.chem.purdue.edu/gchelp/gloss/buffsol.html ) Gıda, katkı malzemeleri olarak kullanılabilirler mi?
d. Gıdalar ve genlere etkisi. (Koyun eti yiyen Türkler neden kıllı? Domuz eti yiyen Avrupalılar neden tüysüz? At eti yesek ne olur?)
e. Dondurulmuş ürünler: Faydaları ve zararları. Enzim Mühendisliği
f. Enerji İçeceklerinin araştırılması
2. Metalürji
a. Yeni alaşımlar ve kullanım alanları(http://www.ntvmsnbc.com/news/66688.asp?cp1=1)
b. Yüksek iletkenlik, esnekli, dayanıklılık, vesaire gibi (medikal kimya)
c. Ağır metaller, mücevher atölyeleri, çevre sağlığına etkileri
3. Çevre
a. Metropolitan su ve hava kirliliği, sebepleri, insan sağlığına etkisi, çözüm yoları
b. Su ve hava arıtma ara bileşenleri
c. Sudaki ağır metaller
4. Enerji Kaynakları
a. Bor cevherinin işlenmesi, kullanım alanları (http://www.kimyamuhendisleri.com/index.php?sayfa=anasayfa.html )
b. Petrolün (yada uygun kimyasalların) daha etkili, daha az çevreye zararlı bileşenlerini araştırma
c. Petrol arıtma teknolojileri. Petrolden başka enerji kaynakları. (http://www.eia.doe.gov/emeu/mecs/trends/firstuse_other.htm , http://www.duurzaam.shell.nl/engels/en02.htm )
d. Alternatif Enerji Kaynakları, Solar enerji. Suyun lazerle parçalanması.
e. Enerji tasarrufunda,
· Metal iletkenliklerinin kontrolü
· Isıtma sistemlerinde paslanma, yıpranmaya karşı temizlik,
· Isı taşıma gücü farklı sıvılar vasıtasıyla ısıtma.
· Yalıtımda ve iletimde yeni maddeler.
5. İlaç Kimyası
a. Tabii bitkilerden şifa
b. Şimdiki antibiyotikler (Novaljin ve diğerleri), ağrı kesiciler on yıl sonra ölümcül ilaçlar mı olacak?
6. Tekstil
a. Tekstil ürünlerinin insan sağlığına etkisi
b. Tekstilde boyalar

7. Yüksek ısı fırınlarında verimliliği artıracak yeni malzemelerin tespiti

8. Temizlik malzemelerinin incelenmesi

9. Endüstriyel kimya, fabrikalarda kullanılan, kimyasal proseslerin verimliliğinin artırılması. İlgi sahamıza giren fabrikalar tespit edilecek.

10. Organik çözücüler

11. Flüoresan Mineraller. Kullanım alanları. Türkiye’de ve dünyadaki kaynakların araştırılması. (http://www.luminisys.com/ , http://www.rsoft.ru/vims/english/2/Express.html )

12. Savunmada kullanılan kimyasalların zararı

13. Terör Kimyası, lisanslı satış, denetleme mekanizması (explosives)

14. Yeni Kanserojenler: diş macunundan, tekstile, gıdadan, temizlik malzemelerine (http://www.ntvmsnbc.com/news/143776.asp )

15. İnsan geni ve karakter tahlilleri araştırmaları

16. Global şirketlerin aynı ürünleri, farklı ülkelerde neden farklı formüllerle satılır?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !